Extra veiligheid door uw ladders en ander klimmaterieel te laten keuren

11sep - door - 0 - Over Banen en opleidingen

Om zeker te weten dat de werkzaamheden binnen uw bedrijf nog volledig veilig zijn, moet u uw ladders en ander klimmaterieel regelmatig laten keuren. Het gaat hierbij vooral om het keuren van draagbaar klimmaterieel. Dit zijn met name fabrieksmatig gemaakte ladders en trappen die zijn uitgevoerd in metaal, kunststof of hout. Het doel van een keuring is het ontdekken van gebreken die na ingebruikneming kunnen ontstaan en voor gevaar kunnen zorgen. Vaak gebeurt het keuren van ladders één keer per jaar. Als de ladder is goedgekeurd, wordt deze voorzien van een keuringssticker. Hierop staat ook wanneer de volgende keuring zal plaatsvinden. Het keuren kan bij u op locatie. U schakelt hiervoor een bedrijf in dat gespecialiseerd is in inspecties, zoals Omega. Zo kunt u naast een keuring voor uw ladders ook een NEN 1010 installatie tester inschakelen bij eenzelfde bedrijf.

Cursus waarin u leert ladders te keuren

Het lijkt allemaal zo ingewikkeld om ladders vakkundig te kunnen keuren. Dat is het echter helemaal niet! Het is alleen belangrijk dat u precies weet waar u allemaal op moet letten. ‘Waar moet er dan precies op gelet worden?’, vraagt u zichzelf wellicht af. Dat leert u in een speciale cursus genaamd de cursus Keuren Ladders, Trappen en (rol)Steigers. U leert dan al het klimmaterieel te keuren volgens de NEN 2484 en NEN-EN 1004. Na afronding van de cursus mag men zich keurmeester Voldoende Onderricht Persoon noemen volgens de Arbowet. U bent in staat zelf ladders te keuren. U kunt uw expertise nog verder uitbreiden. Zo kunt u bijvoorbeeld ook een cursus voor NEN 1010 installatie tester volgen. U leert dan alles over het testen van elektrotechnische laagspanningsinstallaties. U kiest zelf of uw keurmeester van ladders of NEN 1010 installatie tester wilt worden.

Wat test een NEN 1010 installatie tester nu precies?

Werkt u regelmatig met elektrische installaties? En laat u deze elektrische installaties inspecteren volgens de NEN 1010 norm? Na een succesvolle keuring, kunnen uw elektrische installaties worden gecertificeerd op basis van deze norm. Dit is de in Nederland geldende norm voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties in woonruimtes, gebouwen en infrastructuur. Een NEN 1010 installatie tester kijkt of deze installaties veilig zijn. U kunt zelf NEN 1010 installatie tester worden door een cursus te volgen. U hoeft dan geen externe partij in te huren voor een keuring of periodieke controle. U kunt overigens ook andere cursussen volgen. Zo kunt u bijvoorbeeld zelf leren ladders te keuren.