Schakel een onafhankelijk examencentrum in voor hulp bij de mbo examens

14aug - door - 0 - Over Banen en opleidingen

De periode komt er weer aan, het afnemen van mbo examens. Het zal fijn zijn als u hier hulp bij krijgt. Dit zal een hoop druk van uw schouders leggen. Een onafhankelijk examencentrum als Eureka examens helpt u graag. Dan weet u namelijk zeker dat u over voldoende examenlocaties beschikt én dat er voldoende surveillanten kunnen worden ingezet. Maar de specialist helpt u niet alleen bij de afname van mbo examens. U wordt ook compleet ontzorgd bij het plannen, het organiseren en het afnemen van allerlei andere examens. Denk bijvoorbeeld aan intaketoetsen en instellingsexamens. De afname van examens en toetsen is op die manier altijd goed geregeld.

Welke regels gelden er op het gebied van mbo examens?

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft verschillende regels opgesteld die landelijk gelden. Dit zorgt ervoor dat alle scholen op de juiste manier examens moeten afnamen, zo ook mbo scholen. Maar wat zijn die regels precies? Op het mbo is het verplicht om bij opleidingen van niveau 2, 3 en 4 verschillende centrale examens te maken. Zo maken alle leerlingen verplicht het centraal examen ‘Nederlands’ en het centraal examen ‘Rekenen’. Voor niveau 4 is ook het centraal examen ‘Engels’ verplicht. Maar ook voor de manier van afnemen van examens zijn regels opgesteld. Wilt u hier als school op een goede manier aan voldoen? Dan kunt u de hulp van een onafhankelijk examencentrum als Eureka Examens goed gebruiken.

Geef de examinering van mbo examens uit handen aan een specialist

Het afnemen van mbo examens is niet zo maar iets. De school heeft zich aan vele regels te houden die door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zijn vastgesteld. Dit geldt landelijk dus iedere school heeft hier zich aan te houden. Merkt u dat de regels nog niet helemaal duidelijk voor u zijn? Maar wilt u hier wel goed aan voldoen? Zodat examens goed en op een geldige manier worden afgenomen? Dan kan het slim zijn om de examinering van mbo examens uit handen te geven aan een specialist. Onafhankelijk examencentrum Eureka Examens helpt u de examens volgens alle regels af te nemen. Kwaliteit en betrouwbaarheid, daar draait het om.