De Makingof
Image default
Dienstverlening

Cao: uitleg en tips!

Een Cao staat voor een collectieve arbeidsovereenkomst. Het is een schriftelijk uitgevoerde overeenkomst waarin afspraken over de arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. In zo een dergelijke overeenkomst zijn staan bijvoorbeeld: loon, toeslagen, betaling van overwerk, vakantiedagen, werktijden, proeftijd en de regelingen met betrekking tot het seizoen. De Cao wordt vaak in goed overleg afgesloten door 1 of meerdere werkgevers en 1 of meerdere werknemersorganisaties zoals bijvoorbeeld vakbonden. Jouw vakbond kan jou dan ook precies vertellen wat er in de Cao staat.

Afspraken in Cao’s zijn altijd gelijk aan of beter dan de gemaakte arbeidsafspraken in de wet. Zo ligt het Cao loon in veel gevallen hoger dan het wettelijk minimum loon. Het is echter wel zo dat De Cao afspraken niet slechter mogen zijn dan de wettelijke arbeidsvoorwaarden. Je mag dus geen Cao afspraak maken over loon onder dat van het wettelijk minimum loon, of besluiten om totaal geen vakantiedagen te geven. Er zijn 2 soorten Cao’s, de eerste is de Bedrijfstak Cao, dit is een afspraak die geld voor de volledige bedrijfstak bijvoorbeeld een complete bouw cao. Een bedrijfstak-cao wordt afgesloten tussen 1 of meer werkgevers of werkgeversorganisaties en 1 of meer werknemersorganisaties. De cao geldt alleen voor de bedrijven en werknemers die zijn vertegenwoordigd door de partijen die de cao hebben afgesloten. Zo geld de schilders cao voor alle schilders en de supermarkt cao voor alle supermarkt medewerkers.

Dan heb je nog een tweede type cao die op ondernemingsniveau is vastgelegd. Dit gebeurt vaak bij grotere bedrijven. Zo heeft de HTM een eigen cao waarin voor elke werknemer arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. Als er geen cao’s of eigen regelingen zijn, maakt u samen met uw werkgever afspraken over uw arbeidsvoorwaarden. Hierbij gelden de algemene regels van de arbeidswetgeving. Deze staan onder andere in de Wet minimumloon, de Arbeidstijdenwet, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet arbeid en zorg en in het Burgerlijk Wetboek. Het is verstandig deze afspraken schriftelijk vast te leggen in een individuele arbeidsovereenkomst, maar dat is niet verplicht.

http://www.cbbs.nl/